KURALLAR VE KOŞULLAR

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
PLAYSTORE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ!
BU SÖZLEŞME, PLAYSTORE KULLANICISI OLARAK SİZ PLAYSTORE KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

PLAYSTORE'DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'Nİ ONAYLAYARAK YA DA PLAYSTORE PORTALI'NI KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1.Taraflar ve Konu

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), TTNET Anonim Şirketi (bundan böyle "İŞLETMECİ" olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi), düzenlenmiş olup, , KULLANICI tarafından İŞLETMECİ'nin PLAYSTORE Portali'nin (bundan böyle " PLAYSTORE " olarak anılacaktır), TARAFLAR'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (İŞLETMECİ tarafından, tamamen İŞLETMECİ'nin kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de İŞLETMECİ ve KULLANICI hep birlikte "TARAFLAR" olarak adlandırılmışlardır.Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

2.Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1.Ticari Olmayan Kullanım

PLAYSTORE'da sunulan oyun ve her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, sözlerinin veya bestesinin veya klibin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

PLAYSTORE ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. İŞLETMECİ WIFI HOTSPOT'larında PLAYSTORE'da sunulan ve her türlü içeriğin, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanımı mümkündür. İŞLETMECİ tarafından KULLANICI'ya tanınan haklar PLAYSTORE'un ticari-olmayan kullanımı içindir. KULLANICI, PLAYSTORE'u kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
KULLANICI, dahil olduğu Oyun kullanım haklarının kapsamına, İŞLETMECİ'nin PLAYSTORE'u , www.turktelekom.com.tr veya İŞLETMECİ'nin uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. İŞLETMECİ, KULLANICI'ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, İŞLETMECİ'nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, PLAYSTORE'u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin İŞLETMECİ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, İŞLETMECİ'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. PLAYSTORE'un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabidir.

İŞLETMECİ, PLAYSTORE sitesinde yer alan içeriğin siteden kaldırılması, içeriğin sürümünün güncellenmesi haklarını saklı tutar.

2.2.Uygun Kullanım

KULLANICI, PLAYSTORE'u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

PLAYSTORE sitesinde sunulan bazı oyunlar üyelik gerektirmeyen bütün KULLANICI'lara sunulmuştur. PLAYSTORE'un sunduğu bütün oyunlara ve servislere erişim için Türk Telekom internet müşterisi olmak ve PLAYSTORE sitesine üye olmak ya da PLAYSTORE'da sunulan ödeme seçeneklerine göre ilgili firmanın sistemine üye olmak gerekmektedir.

KULLANICI, PLAYSTORE'u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. İŞLETMECİ, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. Bu durumda İŞLETMECİ'nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

2.3.Oyun Talimatları ve Oyun Kuralları

İlgili oyun veya hizmetlere ait oyun talimatları ve oyun kuralları PLAYSTORE web-sitesinde ya da oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur. Lütfen bu talimat ve kuralları dikkatlice okuyunuz. KULLANICI, PLAYSTORE portalında sunulan oyunları oynayabilmek için PLAYSTORE'da oyun ile ilgili bölümde belirtilen “minimum sistem gereksinimleri”ne sahip olması gerekmektedir. KULLANICI, oyun dünyalarında çok sayıda başka kullanıcıyla birlikte oynadığını veya PLAYSTORE üzerinde çesitli hizmet kullanıcılarıyla iletişim içinde olduğunu bilir. Huzur içinde oynama olanağını sağlamak için kurallara her KULLANICI tarafından uyulması gerekmektedir.
KULLANICI katılmak suretiyle oyun kurallarını, hizmete katılım koşullarını ve işbu SÖZEŞME'yi bağlayıcı olarak kabul etmis sayılır. KULLANICI bundan baska, oyunların ve hizmetlerin sunumunu ve huzurlu oyun ortamını bozacak her türlü davranıstan uzak duracağını da kabul ve taahhüt eder.

3.İŞLETMECİ'nin Hak ve Yükümlülükleri

İŞLETMECİ, İŞLETMECİ'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere "link" verebilir. Bu "link"ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle İŞLETMECİ tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki "link"ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu "link"ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İŞLETMECİ'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İŞLETMECİ, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve İŞLETMECİ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.
KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI'nın sisteme yüklediği "Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin", üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı İŞLETMECİ'yi beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

4.Fikri Mülkiyet

PLAYSTORE'un ve bölümlerinin ve PLAYSTORE ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi İŞLETMECİ, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ'nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. PLAYSTORE'un kullanılması KULLANICI'ya, PLAYSTORE'da bulunan eser ve içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, İŞLETMECİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ'nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
KULLANICI, PLAYSTORE'daki eserleri ve içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

KULLANICI, PLAYSTORE Portalı kapsamındaki veya PLAYSTORE ile ilgili İŞLETMECİ'nin veya İŞLETMECİ'nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, PLAYSTORE kullanımı sırasında PLAYSTORE'un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Türk Telekom'un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Türk Telekom'a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İŞLETMECİ'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

İŞLETMECİ'nin, İŞLETMECİ hizmet'leri, İŞLETMECİ bilgileri, İŞLETMECİ telif haklarına tabi çalışmaları, İŞLETMECİ ticari markaları, İŞLETMECİ ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.Sorumluluğun Sınırlanması

İŞLETMECİ, PLAYSTORE'da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, PLAYSTORE ile ilgili olarak temin edilen tüm oyun, müzik ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. PLAYSTORE'un oyun, müzik ve görsel içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup İŞLETMECİ'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İŞLETMECİ, PLAYSTORE'un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. PLAYSTORE'un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, İŞLETMECİ, PLAYSTORE'un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. İŞLETMECİ, (a) PLAYSTORE ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) PLAYSTORE'un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İŞLETMECİ, PLAYSTORE ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

6.Tazminat

PLAYSTORE'un kullanılması ve PLAYSTORE'dan temin edilen oyun, müzik, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemi lisanslarının ve diğer gerekli lisansların kontrolü ve gerekirse bu lisansları alınması KULLANICI'nın sorumluluğundadır.

KULLANICI, PLAYSTORE'u bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, İŞLETMECİ'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, İŞLETMECİ'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve İŞLETMECİ'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7.Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

PLAYSTORE'a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresinin ve Türk Telekom internet müşteri numarasının doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla PLAYSTORE'a KULLANICI adına erişimden İŞLETMECİ sorumlu değildir. Kullanıcıların, PLAYSTORE'a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak İŞLETMECİ'nin , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI İŞLETMECİ'den zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

İŞLETMECİ'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Türk Telekom Gizlilik Politikası'na http://www.turktelekom.com.tr/gizlilikguvenlik adresinden ulaşılabilir. İŞLETMECİ olarak sözkonusu Gizlilik Politikası'nın dikkatlice okunmasını öneririz.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla İŞLETMECİ hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

8.Bağlantı ve Erişilebilirlik

KULLANICI, PLAYSTORE sitesine kişisel bilgisayar kullanarak DSL, ISDN veya diğer bağlantı metodlarını kullanarak erişebilir. Ancak fonksiyon/görüntü'nün sınırlı olmasından İŞLETMECİ herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

İŞLETMECİ, PLAYSTORE sitesini sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak İŞLETMECİ'nin etkisinde olmayan sebepler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati vb) veya sitenin rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında siteye erişim olmayabilir. İŞLETMECİ, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, PLAYSTORE sitesi yazılımının korunması amacıyla siteye erişimi her zaman kısıtlama hakkına sahiptir.

9.Sözleşme Değişiklikleri

İŞLETMECİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, PLAYSTORE web-sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME'deki değişiklikleri, değişiklikler İŞLETMECİ'nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME'yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.Mücbir Sebepler

Hukuken "mücbir sebep" sayılan tüm hallerde, İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İŞLETMECİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İŞLETMECİ'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, İŞLETMECİ'nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.Çeşitli Hükümler

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME'nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
Türk Telekom, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

İşbu SÖZLEŞME'de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

12.Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI, PLAYSTORE portalini kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI'nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu PLAYSTORE'u kullanma hakkı, (a) KULLANICI'nın PLAYSTORE'u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME'de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI'nın İŞLETMECİ ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

İŞLETMECİ, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI'nın PLAYSTORE'u kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.

KULLANICI her ne sebeple olursa olsun, bu SÖZLEŞME'nin sona ermesi üzerine, PLAYSTORE'dan elde ettiği oyun, müzik, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Giriş yapmak istediğiniz aboneliği seçiniz.